implant

Зъбните имплантати наподобяват зъбните корени, изработени са от титан и са оптимален избор при необходимост от възстановяване на един или множество загубени зъби. Чрез тях се възвръща нарушената естетика, функция при говор и хранене, запазва се обема на костта.

Лечението с дентални имплантати има по-големи възможности от лечението посредством конвенционалните методи, както в естетично, така и във функционално отношение. При заместването на един или няколко зъба използването на имплантати дава възможността за възстановяване на изгубените зъби без да се изпиляват съседни здрави зъби. При липса на по-голям брой зъби имплантатите дават възможност за възстановяване на съзъбието посредством фиксирани конструкции и по този начин се избягва употребата на снемаеми протези. Имплантати могат да бъдат използвани при всички клинични показания – за възтановяване на единичен зъб, за стабилизиране на мостове, частични и цели протези. Всичко зависи от ситуацията във вашате уста. Процентът на успеваемост е еднакво висок независимо дали имплантът се поставя в горна или долна челюст.