Пародонтология

Лечението на заболяванията на пародонта е трудно и може да продължи доста дълго поради което е необходимо активното съдействие от страна на пациента. Ранното диагностициране води до по бързото и лесно справяне с болестния процес. Пародонталното лечение започва с почистването на   зъбния камък и бактериалната плака с помощта на ултразвуков апарат – скалер. В следващите посещения се извършва обработка на кореновата  повърхност, за да стане тя приемлива за клетките на организма – фиброобласти, които ще осъществят оздравителния процес в следващата една година. Това се прави с помощта на пародонтални инструменти – кюрети.

След период на поддръжка, около година, се прави оценка на постигнатото и се преценява нуждата от допълнително лечение, например оперативно, или се определя индивидуален интервал за посещения на всеки пациент за поддържащо лечение. Пародонталната поддръжка продължава цял живот на интервали от един до шест месеца.

Пародонтална хирургия /открит и закрит кюретаж, премахване на пародонтални джобове чрез аугментация на кост и мембрани, лечение на бифуркации и комбинирани апикално-маргинални процеси/.