old

Обширните дефекти в зъбния ред водят до непълноценност на акта на хранене на човека. Това може бързо да доведе до увреди и заболяване на стомашночревния тракт. Немалко проблеми настъпват дори при липсата само на един зъб. Всичко това обяснява необходимостта от протезиране на зъби. В допълнение протезите подобряват и говора, възстановяват добрия вид на лицето и самочувствието. В настоящето съществуват най-различни варианти на зъбни протези.

Целите (тотални) протези се изработват при липса на всички зъби в устата, докато частичните протези запълват липсата на извадените зъби и предпазват останалите от разместване. Съвременните технологии при протезиране на зъби позволяват бързо и точно подбиране на съответния размер, форма и цвят. С помощта на компютърно моделиране и високоточните инструменти се създават протези със съвършенна точност, удобство и козметичен ефект.

В зависимост от резултата от проведения преглед, заедно с пациента се взема и най-подходящото за него решение за вида протеза:
– Частична плакова протеза
– Моделно лята протеза – протези със стави, трансверси, фрезо-повърхности и телескоп-корони
– Тотална (цяла) протеза
– Частични и тотални протези по Valplast-система (мека пластмаса, подходяща при алергични пациенти)
– Репаратура на счупени протези