Хирургична дентална медицина

1

Хирургичната дентална медицина се налага в случаите, в които е необходимо екстракция /изваждане/ на зъб, парчета от зъб или оперативно отстраняване на ретинирани зъби или кисти. Амбулаторната хирургична стоматология включва манипулации като отстраняване на счупени зъби и корени, възпалени зъби и облекчаване на абцеси и флегмони в лицево-челюстната област. За голямата и сложна хирургия насочваме пациентите към специалисти.

Всички манипулации се извършват под локална анестезия (упойка).